Priser

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er til tider vanskeligt og tidskrævende. Derfor varierer timeprisen så meget.

Timeprisen vil være fra 375-550 kr./time. Dette vurderes efter hvor og under hvilke forhold kæmpebjørneklo vokser.

Hvis det kun ønskes konsulenthjælp, i hvordan og hvorledes kæmpebjørneklo bekæmpes, vil dette koste 400 kr./time. Desværre ser jeg alt for tit at viljen til bekæmpelse er der men at bekæmpelsen er fejlagtig.

Det vil også være et kørselstillæg på 200 kr.