5. Maj Danmarks befrielse

Det skal en ihærdig indsats til, før man kan sige at Danmark er befriet for den invasive arten kæmpebjørneklo.

Som man ser på billedet er kæmpebjørneklo en nu ca. 60 cm høj og snart dukker de første blomsterstande op.

Den bestand som ses på billedet er prøvet bekæmpet med sprøjtemidler de sidste 3 år af lodsejer–med et meget ringe resultat og arealet bliver større og større.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *