BEKÆMPELSE AF

KÆMPE BJØRNE KLO

Kæmpe BjørneKlo

Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum), er en invasiv plante som man ikke ønsker i det danske landskab. Den spreder sig voldsomt og har en tendens til at danne store, tætte bevoksninger (monokultur). En anden egenskab den har, er at den kan vokse til en anseelig størrelse (4-5 meter).  Bladene kan blive op til 3 meter lange. Kæmpebjørnekloen er en skærmplante og bærer sine blomster og frø i et antal skærme af varierende størrelse. En enkelt kæmpebjørneklo kan bære optil 80.000-120.000 frø. Frøene kan ligge i jorden i op til 7 år, før de rette betingelser til frøspiring indtræffer.

RING MIG OP

Skriv mig en email eller ring til mig, så aftaler vi en dato og tidspunkt.

JEG KØRER UD TIL DIG

Vi aftaler nærmere.

JEG KLARER ARBEJDET

Jeg fjerner kæmpe bjørnekloen.

Om mig

Mit navn er Trond Langrind og jeg arbejder som selvstændig. Jeg har i de sidste mange år, – sideløbende med andet arbejde, beskæftiget mig med bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Resultatet er da, at jeg efterhånden har oparbejdet mig en hel del viden om, hvor svær denne plante er at bekæmpe. Denne viden ønsker jeg at videregive til dig som ønsker at bekæmpe denne plante på din matrikel.

Om planten

Kæmpebjørnekloen blev bragt til Europa fra Kaukasus i starten af 1800tallet, først til botaniske haver og siden som prydplante i private herskabshaver. I de seneste 50 år har kæmpebjørnekloen spredt sig ud fra haverne og i hurtigere og hurtigere tempo bredt sig langs vandløb, moser, grøfter og veje. Jeg har oplevet at se kæmpebjørneklo vokse på den fineste sandstrand i Tisvildeleje og set hvordan planten trives med rødderne i et vandløb.

Vil du gerne følge mere med?

Så LÆS min blog

METODE

Bekæmpelse

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er en omfattende proces, fordi man har at gøre med en plante som har en livskraft som mangler sidestykke. Jeg bekæmper kæmpebjørneklo ved rodstikning med spade. Med spaden skærer jeg roden over ca. 10 – 15 cm under rodtoppen og derefter trækker man den grønne plantetop op af jorden og lægger den mest muligt tørt og luftigt, så planten tørrer ud. Og kun i nødstilfælde med Roundup, hvis planten vokser inde i f.eks. tæt bevoksning af havtorn, som har nogle lange torne, kan det være aktuelt at bruge denne metode – med omtanke. Fremgangsmåden er typisk at skære stengelen over og forsigtigt sprøjte Roundup i snittet, for at begrænse miljøbelastningen.

 

kæmpebjørneklo i blomst

NÆRBILLEDE AF KÆMPEBJØRNEKLO PÅ EN ENG

alternativ bekæmpelse

Alternativ metode

Kæmpebjørnekloen kan også bekæmpes ved at man klipper frøstandene af, når planten har blomstret og frøene begynder at modne. Dette er en metode som medfører en vis risiko, fordi planten kan nå at sætte ”panikskud” efter man har klippet frøstandene af. ”Panikskud” er typisk en stængel med en lille frøstand som kan nå at modnes inden vinter. ”Panikskud” kan også optræde, hvis kæmpebjørnekloens stængel fejlagtigt bliver skåret over, uden videre bekæmpelse (rodstikning)

helbred og sikkerhed

Sikkerhed

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo medfører også en vis helbredsrisiko, da kæmpebjørnekloen indeholder en ret aggressiv plantesaft. Får man plantesaften på huden skal man vaske stedet indenfor kort tid. Ellers kan det opstå væskende eksemlignende udslæt/sår som vanskeligt heles. Giftvirk­ningen forstærkes, når området udsættes for sollys.

Blomster/frøstande må ikke ligge tilbage på jorden efter bekæmpelse.  De skal bortskaffes til genbrugsplads, som småt brændbart og ikke komposteres.

KONTAKT

Send mig en mail eller ring til mig